ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

 1. A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Eladó) adatai:
  Vállalkozó neve: Maizl Rita egyéni vállalkozó
  Székhely: 1134 Budapest, Szabolcs u. 30. fszt. 12.
  Adószám: 67237225-1-41
  Nyilvántartási szám: 44485106
  Telefonszám: 0620/416-1802
  E-mail cím: maizlrita@gmail.com
 2. Az Eladó weboldalának címe:
  www.creativebox.hu
 3. Fontosabb fogalom meghatározások:
 • Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti:
  a. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő
  teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként
  vállal, valamint
  b. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.
 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés
  szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer
  keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés
  megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt
  lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és
  értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés
  tárgyát képezi.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok
  érdekében eljáró természetes személy.
 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:
  Az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:
  Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi
  szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti
  megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a
  www.creativebox.hu weboldalon történő megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus
  kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
  egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános
  szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
  részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő
  tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.
  Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére
  kiterjed, melyet a Vásárló az Eladó internetes áruházából történő megrendeléssel
  kezdeményez. A vásárlás során a Vásárló, ha a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja

venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon
található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek
rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés
jön létre az Eladó és a Vásárló között.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:
  Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. október 7. napján lép hatályba, ez megegyezik az
  Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános
  Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és
  vásárlásra hatályosak.
  A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános
  Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette,
  tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy
  a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés
  elválaszthatatlan részét képezi.
  Az Eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek
  módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és
  hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.
 2. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte:
  A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a terméket megrendeli,
  megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát)
  a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az
  Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak
  teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem forgalmazza, jelentős
  áruhiány, vis maior, stb.). Elállás esetén az Eladó köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben
  pénz vagy árumozgás történt.
  Az Eladó által forgalmazott termékek a www.creativebox.hu weboldalon kerülnek bemutatásra.
  Az egyes terméktípusoknál részletes leírás található a termékekről. A fényképeken esetlegesen
  látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön
  kiemelésre kerül. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.
  A Vásárló kiválasztja az általa megrendelni kívánt terméket, ezt követően kosárba rakja a
  terméket.
  A termékek a „Kosárban” kerülnek összegyűjtésre, a Vásárlók láthatják a megrendelni kívánt
  termékek árát és mennyiségét.
  Ezt követően kerül kiválasztásra a szállítás módja.
  A „Tovább a pénztárhoz” fül használatával a következő ablakban kerülnek megadásra a Vásárló
  személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, cégnév, lakcím, esetleges szállítási cím,
  amennyiben eltér a lakcímtől, e-mail cím, telefonszám).
  A Vásárlónak még ilyenkor is lehetősége van a szállítási módot kiválasztani, módosítani.
  Ezt követően kerül kiválasztásra a fizetés módja.
  Az adatok megadását követően a megrendelés elküldésre kerül.
  A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére
  vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó
  megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a
  honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános
  Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy
ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési
Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.
A megrendelés Eladóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában
visszaigazolásra kerül. A weboldalon történő elektronikus megrendelés feladásával, és az
automatikus visszaigazolás megküldésével jön létre a szerződés a Vásárló és az Eladó között,
ezzel az Eladó kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.
Ha a Vásárló megrendelést küld a webáruház oldalán, és az Eladó a megrendelést e-mailben
visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a
Vásárló és az Eladó között.
A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra
Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek
rendelkezései vonatkoznak.
A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan
tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 1. Eladási ár:
  Az internetes áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar
  Forint és tartalmazzák az Áfa-t, vagyis az Általános Forgalmi Adót. A kiszállítás díja a Vásárló
  által igénybe vehető szállítás típusától függ. A szállítási díjat a termék eladási ára nem
  tartalmazza. A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli.
  Az Eladó által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem
  változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci
  ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben az Eladó a rendelt
  termék feladása előtt telefonon (vagy e-mail-ben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az
  ilyen megrendeléseket az Eladó nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Eladó
  nem vállal felelősséget. Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait
  pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a
  webáruházban feltüntetésre, az Eladó nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron
  értékesítse.
 2. Fizetési feltételek:
  Az Eladó által üzemeltetett webáruházban fizetni utánvéttel lehet.
  Fizetés utánvétellel: A termék ellenértékének kiegyenlítése történhet utánvétellel, így ez
  esetben a Vásárló készpénzben köteles a futárnak kifizetni a megrendelésének végösszegét..
  Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a
  szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési
  kötelezettséget von maga után.
 3. Szállítási feltételek:
  Az Eladó által üzemeltetett webáruházban megrendelt termékeket az Expressz One futárcég
  juttatja el a Vásárlóhoz Magyarország területén belül.
  A termékek személyes átvételére nincs lehetőség.
  Házhoz szállítás esetén a Vásárló által megadott címre a futár kiszállítja a csomagot. Az Eladó
  ezúton is kéri Vásárlóit, hogy kizárólag olyan esetben válasszák ezt a szállítási módot,
  amennyiben a megadott szállítási címen munkaidőben, 8-17 óra között van, aki átvegye a

küldeményt. Miután a futár a terméket a Vásárlónak átadja, a Vásárlónak kötelessége
meggyőződni a termék sértetlenségéről, mert utólagosan nem érvényesíthetők törésre,
szakadásra, hiányosságra, karcolásra illetve egyéb fizikai sérülésre vonatkozó jótállási
követelések. Amennyiben a termék sérülten érkezik, azt a futárszolgálat munkatársa
jegyzőkönyvben rögzíti, az Eladó csak ebben a formában fogadja el a reklamációt.
A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a szállítás
díját.

 1. Teljesítési idő:
  A teljesítés időpontja a megrendelt termék Vásárló részére történő megküldése. A megrendelt
  termék 1-4 munkanapon belül kerül feladásra az Eladó által.
  Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy a megrendelt termék átadása hosszabb időt vesz
  igénybe.
 2. Az Eladó által forgalmazott termékekkel kapcsolatos tájékoztatás és
  felelősségvállalás:
  Eladó az általa forgalmazott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő
  betegségekért, egészségügyi problémákért felelősséget nem vállal.
 3. Adatvédelem:
  Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az
  adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes
  adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz
  kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
  Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei,
  Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.
  rendelete által előírt módon kezelje.
  A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén az Eladó
  weboldalán és székhelyén érhető el.
 4. Elállási jog:
  Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Vásárlót a
  termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti
  meg. A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014.
  (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta
  útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Maizl Rita egyéni vállalkozó
Cím: 1134 Budapest, Szabolcs u. 30. fszt. 12.
Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha
szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Eladónak e-mailen (maizlrita@gmail.com), vagy
székhelyére címzett postai levél (Maizl Rita egyéni vállalkozó 1134 Budapest, Szabolcs u. 30.
fszt. 12.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát
legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher
a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, az Eladó
haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon
belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó a Vásárlónak visszajáró
összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló
kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de
a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.
Amennyiben a Vásárló a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási
módot igényelt, az Eladó az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.
Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült
költségeket, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt
érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A
megvásárolt terméket a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási
szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban
vissza kell küldenie az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
Az Eladó nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a
visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli.
A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,
ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.
A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót:

 • romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetében,
 • illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
  higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza,
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
  elválaszthatatlanul vegyül más termékekkel.
 1. Szavatosság és jótállás:
  Az Eladó az általa forgalmazott termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített
  szavatosságot, illetve jótállást vállal.
  Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy
  jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a
  Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés
  időpontjában ismernie kellett.
  A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági
  igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014.
  (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.
 2. Kellékszavatosság:
  Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?
  A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
  érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
  A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást
  vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen
  vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha
  a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
  ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja,
  illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott
  kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a
  Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
  Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?
  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
  felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől
  számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a
  Vásárló. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.
  Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?
  A Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vásárlói kellékszavatossági igény érvényesítésének
  a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a
  szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a
  Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
  megvolt.
 3. Termékszavatosság
  Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogát,
  vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
  kérheti.
  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
  követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
  tulajdonságokkal.
  Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
  két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
  szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a
  Vásárlónak kell bizonyítania.
  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
  vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
  nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba
  miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
  nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén
  azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
  Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
 1. Jótállás
  Az Eladó az általa forgalmazott termékekre a jogszabályban rögzített kötelező jótállást vállal.
  Bizonyos tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási kötelezettséget szintén jogszabály ír
  elő.
  A jótállás esetében a Vásárlónak nem kell bizonyítania, hogy vétlen a termék
  meghibásodásában. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja,
  hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett: a Vásárló rendellenesen használta a terméket,
  illetve az valamilyen külső behatás következtében romlott el. Jótállás esetén a meghibásodás
  idejét kell figyelembe venni, nem azt, hogy az mikor vált felismerhetővé.
  Milyen esetben élhet a Vásárló jótállási jogával?
  Hibás teljesítés esetén abban az esetben, ha az adott terméktípusra vonatkozóan az Eladó
  külön egyedileg jótállást vállalt, vagy a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet állapít meg az adott
  terméktípusra vonatkozóan kötelező 1 éves jótállási időt.
  Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Vásárlót a jótállás alapján?
  A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető. Ha az Eladó kötelezettségének a
  Vásárló felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban
  tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a
  jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény
  érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat
  kell megfelelően alkalmazni.
  Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
  Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
  hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási
  igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
  érvényesíthető, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 17. és a 18. pontban
  meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 2. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:
  Amennyiben az Eladó által forgalmazott termékkel kapcsolatban a Vásárló szavatossági vagy
  jótállási jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla)
  (vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés történhet
  személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).
 3. Írásban történő bejelentés:

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét az Eladónak küldött postai úton
küldött levélben (Maizl Rita egyéni vállalkozó 1134 Budapest, Szabolcs u. 30. fszt. 12.), vagy
elektronikus levélben (maizlrita@gmail.com).
A levélnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.
  Amennyiben az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud
  nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.
  Az Eladó törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
  Javításra a terméket az Eladó elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre
  kerül a Vásárló neve, címe, a termék azonosításához szükséges adatok, a termék átvételének
  ideje és a javított termék átvételének időpontja.
 1. Az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
  Amennyiben a Vásárló az Eladó által forgalmazott termékkel kapcsolatban nem elégedett, és
  panasszal szeretne élni az Eladó felé, azt postai úton (Maizl Rita egyéni vállalkozó 1134
  Budapest, Szabolcs u. 30. fszt. 12.), vagy elektronikus levél formájában
  (creativeboxwebshop@gmail.com) teheti meg.
  Az Eladó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni,
  és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
  azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos
  álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
  személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.
  Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
  panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra
  vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
  Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa
  eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban,
  érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt
  jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó
  indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
  szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 • a Vásárló neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok,
  dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben
  a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
  szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt

szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a
Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie,
hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi
eljárást.

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:
  Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet az Eladó
  válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
  Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető
  Testülethez, vagy az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vásárló:
  Budapesti Békéltető Testület:
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31
  Fax száma: 06 (1) 488 21 86
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák,
  illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy
  megkíséreljék a Vásárló és az Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül
  megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és
  hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.
  A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül az
  Eladóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel
  fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.
  A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület
  elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy
  telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett
  számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós
  tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
  A kérelemnek tartalmaznia kell:
 • a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok
  bizonyítékait,
 • a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelte a
  vitás ügy rendezését,
 • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását
  nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve
  fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vásárló aláírását.
  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek
  tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a
  panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos
  bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
  Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
  Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
  lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
  Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági
  feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt
  található: http://jarasinfo.gov.hu/
  A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
  érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 1. Vegyes és záró rendelkezések:
  A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus
  kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen
  ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési
  szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Eladó felelősséget nem
  vállal.
  A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
  Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános
  Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az
  Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.
  Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar
  Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések
  irányadók.
 2. Vonatkozó jogszabályok:
  A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019.10.07. napján lépnek hatályba,
az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.